Timeplan våren 2020

Timeplanen gjelder fra uke 35 til og med uke 48 i høstsemesteret, og fra om med uke 2 til og med uke 20 i vårsemesteret. Timeplanen kan endres noe hvert semester. OBS; Vi har alternativ timeplan med noe annerledes tilbud i ukene 33, 34 og 40, samt uke 49-52 på høsten. Tilsvarende på våren; uke 1, 8, og uke 21-24. Vi holder stengt påskeuka og i uke 25-32 er det sommerstengt.

Det er egen timeplan for Fredag- og lørdagsmiks se i menyen over.

MERK: Onsdager: Step styrke gjennomføres i oddetallsuker og Crosstraining i partallsuker.