Uke 49-1 på Treningsverket

Hvert semester har vi en annerledes timeplan i inn mot jul og sommer. Her er timeplanene inntil uke 1 2020.