Timeplan høsten 2020

Vi tilbyr trening 10 måneder i året. Vi holder sommerstengt fra midten av juni, hele juli og til midten av august. Vi holder alltid stengt i påskeuken.

I ferier og nær sommer- og juleferie har vi alternative timeplaner for variasjon. I 2020 gjelder det i uke 1, 8 (vinterferie), 21-25, 33-34 (oppstartsuker), 40 (høstferie), og i uke 49-53.

 Timeplanen under gjelder for høsten 2020 fra uke 35.

Med forbehold om endringer!

Gjelder fra uke 35