Innmelding, betaling og betingelser

Innmelding
Dersom du ønsker du å bli ordinært eller FULL PAKKE medlem hos oss kan du sende en mail med informasjon om ønsket medlemskap til vår mailadresse: post@treningsverket.com. Eller du kan bruke «kontakt oss» skjemaet. Vi behandler din henvendelse så snart vi kan. Vi trenger kun din mailadresse og ditt navn for å registrere deg som kunde hos oss.

Faktura og betaling
Etter innmelding sender vi faktura pr e-post fra vårt faktureringsprogram Conta faktura. Du kan velge å få faktura for trening hvert kvartal eller hvert halvår. Unntaksvis kan det også avtales hver mnd. Vi bruker KID.NUMMER så avtalegiro går dessverre ikke. Den som får faktura må ha fylt 18 år. Dersom medlem er under 18 år må kontrakt skrives under av en foresatt og faktura sendes til foresatt. I og med at vi har treningstilbud i 10 mnd vil hver kvartalfaktura dermed gjelde for 2,5 mnd med trening som til sammen blir 10 måneder når du er ordinært eller FULL PAKKE medlem. Kvartal fakturaene blir utsendt i tiden rundt 15.3, 15.6, 15.9, og 15.12.

Drop-in og klippekort Ønsker du å ta en drop-in treningstime eller kjøpe klippekort hos oss kan du kjøpe dette i vår vippsbutikk. Treningsverket i Nittedal. Vipps nr: 569434. Klippekortet du kjøper varer i 6.mnd fra kjøpsdato og fungerer slik at du selv klipper for de øktene du deltar på. Det er via vippsappen og vises digitalt på din mobil. Når du har klippet viser du dette til instruktøren.

Oppsigelse
Det er 2. mnd oppsigelse på vårt ordinære og FULL PAKKE medlemskap. Student medlemskapet gjelder for 1. skoleår av gangen. OBS! Juli og august gjelder ikke som oppsigelsesmåneder.

Sykdom
Skulle du bli forhindret fra å trene pga langvarig sykdom eller skade så kan du søke om å få fryst ditt medlemsskap ved å sende inn søknad + legeerklæring til post@treningsverket.com. Betaling for ditt medlemskap stopper opp i perioden. (Viktig! Henvendelser uten søknad og legeerklæring godtas ikke) Dette gjelder for alle medlemskap. Har du klippekort så forlenger vi varigheten på kortet dersom du blir syk.